Lugupeetud härra president

Ma pöördun Teie poole täna, kui kogu Euroopa tähistab võitu hitlerismi ja natsiideoloogia üle, et üritada veenda Teid aitama takistada fašismi taassündi, mis leiab praegu aset Venemaal.

Härra president, ma palun Teid tühistada tehing Venemaaga ja mitte müüa Putinile sõjalaevu Mistral. Ütlen otse välja - olen veendunud, et esimesed, kelle vastu neid sõjalaevu kasutataks, oleksid Balti riigid. Ma ei taha, et diktaatoril oleks täiendav relvastus, et rünnata meie linnasid: Narva, Sillamäe, Tallinn.

Olukord Ukrainas kinnitab ilmekalt, et Putini eesmärk on taastada Nõukogude Liit ja seejärel üritada taas orjastada Ida-Euroopat. Teel selle eesmärgi poole kasutab ta Stalinile omaseid meetodeid.

Kui rahvusvaheline üldsus ei suuda peatada sõjasüütajat praegu Krimmis, on ainult ajaküsimus, millal ta ründab NATO liikmesriike. Ning siis seisame taas suure sõja lävel ja oleks kena, et sõja korral uus ja kaasaegne relvastus oleks ikka heade poiste, mitte Kremli-fašistide käes.

Mina olen vene päritolu Eesti Vabariigi kodanik. Minu vanaema oli Eestisse toodud väevõimuga natside okupatsiooni ajal. Minu perekond teab, kui ohtlikud on totalitaarrežiimid. Eriti hästi relvastatud totalitaarrežiimid.

Lubage mul siinkohal tsiteerida minu suure kaasmaalase ja suure Prantsusmaa sõpra president Lennart Meri: "See kujutlus , et Stalinite ja Hitlerite aeg on möödas, on ohtlik". Ta ütles seda aastal 1999, paar kuud enne seda, kui Moskvas võttis võimu kätte Putin.

Härra president! Ma tahan olla jätkuvalt selle õnneliku põlvkonna esindaja, kes ei ole üle elanud suurt ilmasõda. Ja ma tahan, et minu lapsed võiksid sündida rahulikku maailma. Praegu sõltub paljuski Euroopast, et see minu ja paljude teiste inimeste soov täituks.

Elagu Prantsusmaa! Elagu Euroopa vendlus!