Rahalised annetused

Kindel viis toetada kampaaniat kodust lahkumata - on teha rahaline annetus. Kinnitan, et teen oma kampaaniat ise, ilma maksumaksja toetuseta ega Jakunini rahakohvrita. Samas olen tänulik annetuste eest, mis aitavad mul näiteks osta reklaamipindu, korraldada kampaaniaüritusi, tänada vabatahtlikke. Kõik annetused on mulle emotsionaalselt väga olulised, kasvõi sümboolne 1 euro! 
 
Saaja: Jevgeni Krištafovitš 
Kampaaniakonto: EE021010011690009225 
Selgitus: annetus + kindlasti lisada annetaja isikukood!

Tuletan siinkohal meelde, et seaduslik on annetus, mis on tehtud:   
a) Eesti Vabariigi kodakondsusega, Eestis alalise elamisõiguse ja pikaajalise elaniku staatusega füüsilisest isikust annetaja poolt,  
b) vabatahtlikult ja 
c) oma vara arvelt.

Seaduse järgi kõik annetajate nimed ja summad avaldatakse valimiskampaania aruannes.

Kinnitan, et kasutan teie poolt annetatud raha sihtotstarbekalt ja heaperemehelikult.